ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

ಸುಧಾರಿತ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್

Sl No. Document Name
1 ಹಳೆಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್ View
2 ಧಾರವಾಡ ಟೌನ್ ಪಿ.ಎಸ್ View
3 ಎಪಿಎಂಸಿ ನವನಗರ ಪಿ.ಎಸ್ View
4 ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪಿ.ಎಸ್ View
5 ಕಮರಿಪೇಟೆ ಪಿ.ಎಸ್ View
6 ಧಾರವಾಡ ಉಪ ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್ View
7 ಘಂಟಿಕೇರಿ ಪಿ.ಎಸ್ View
8 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೌನ್ ಪಿ.ಎಸ್ View
9 ಕಸಬಪೇಟೆ ಪಿ.ಎಸ್ View
10 ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್ View