ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

CUG ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀ. ಲಾಬು ರಾಮ್, ಐಪಿಎಸ್, ಸಿಒಪಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

94808-02001

#42301

2233500

 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಐಪಿಎಸ್, ಡಿಸಿಪಿ (ಎಲ್ & ಒ), ಎಚ್-ಡಿ

94808-02005

#42305

2233501

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಬಿ.ಬಸರಗಿ  , ಡಿಸಿಪಿ (ಸಿ & ಟಿ), ಎಚ್-ಡಿ

94808-02003

#42303

2233502

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವಿ.ಯಾದವ್ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್, ಎಚ್-ಡಿ

94808-02004

#42304

2233503

ಶ್ರೀ. ಎಂ ವಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಎಸಿಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02011

#41434

2233507

ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ ಮುಕ್ತೇದಾರ, ಎಸಿಪಿ, ಉತ್ತರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02012

#41435

2233505

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಹೊಸಮನಿ,  ಸಂಚಾರ, ಎಚ್-ಡಿ

94808-02013

#41436

2233504

ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಿ.ಅನುಷಾ , ಎಸಿಪಿ ಧಾರವಾಡ

94808-02014

#41437

2233506

ಶ್ರೀ     ಎಸಿಪಿ ಸಿಸಿಆರ್ಬಿ, ಎಚ್-ಡಿ

94808-02015

#44570

2233461

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್.ಚವ್ಹಾಣ, ಎಸಿಪಿ ಎಫ್‌ಪಿಬಿ, ಎಚ್-ಡಿ

94808-00484

 

2233539

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಿ.ಬಳಗಾನೂರ, ಎಸಿಪಿ, ಶಹರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹು-ಧಾ

97428-47010   2233421

ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ. ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪಿಐ, ಟೌನ್ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02021

#41438

2233540

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಮತಗಿ, ಪಿಐ, ಓಲ್ಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02024

#41441

2233541

ಶ್ರೀ.ರತನಕುಮಾರ ಜಿರಗ್ಯಾಲ್, , ಪಿಐ, ಕಸಬಾಪೇಟ ಪಿ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02023

#41440

2233536

ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ ಹೋಳಿ, ಪಿಐ, ಘಂಟಿಕೇರಿ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02022

#41439

2233527

ಶ್ರೀ. , ಪಿಐ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02025

#41442

2233526

ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀ.ಆರ್ ಡಿ ಬಡೆಫಕ್ಕಿರಪ್ಪನವರ್, ಪಿಐ, ಉಪ-ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02030

#41448

2233517

ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಕುಂಬಾರ್, ಪಿಐ, ಕೇಶವಾಪುರ ಪಿ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02026

#41443

2233518

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ್ ಒನಕುಡಾರಿ, ಪಿಐ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಿ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02027

#41444

2233516

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಟಿ.ಬುದ್ನಿ, ಪಿಐ ಕಮರಿಪೇಟ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02028

#41446

2233519

ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಎಂ ಕಮ್ಮರ್, ಪಿಐ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ ಪಿಎಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02047

#44577

2233525

ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ್ ಚವಾಣ್, ಪಿಐ, ಮಹಿಳಾ, ಪಿಎಸ್, ಎಚ್.ಡಿ.

94808-02031

#41449

2233514

ಶ್ರೀ.  ಪಿಐ, ಎಪಿಎಂಸಿ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02039

#44572

2233492

ಶ್ರೀ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಲುಂಕೆ , ಪಿಐ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02038

#44571

2233490

ಧಾರವಾಡ ಉಪವಿಭಾಗ.

ಶ್ರೀ.  ಸಂಗಮೇಶ ಡಿಡಗೆನಾಳ, ಪಿಐ ಟೌನ್ ಪಿಎಸ್, ಧಾರವಾಡ

94808-02032

#41450

2233512

ಶ್ರೀ. ಪಿ ಸಿ ಯಲಿಗರ್, ಪಿಐ, ಉಪ-ನಗರ ಪಿಎಸ್, ಧಾರವಾಡ

94808-02033

#41451

2233511

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಬಸಾಪುರ, ಪಿಐ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ

94808-02034

#41452

2233513

ಸಂಚಾರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಎಚ್-ಡಿ

ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಾಂತ ತೊಟಗಿ, ಪಿಐ, ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02035

#41453

2233515

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ವಿ.ಹೊಸಪೇಟ, ಪಿಐ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02036

#41454

2233538

ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಸಿ ಕಾಡದೇವರ,  ಪಿಐ ಪೂರ್ವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಿಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02040

#44573

2233543

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಎಸ್.ನಾಯ್ಕರ್, ಪಿಐ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಿಎಸ್, ಧಾರವಾಡ.

94808-02037

#41455

2233542

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ

ಶ್ರೀ.ಎಮ್.ಎಸ್.ಹೂಗಾರ, ಪಿಐ, ಇ & ಎನ್ ಪಿಎಸ್, ಎಚ್-ಡಿ

 

 

2233567

ಶ್ರೀ.  ಎಸ್.ಬಿ.ಮಾಳಗೊಂಡ, ಪಿಐ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪಿಎಸ್, ಎಚ್‌ಡಿ

9739059166

 

2233567

ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :

ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್. ಭರತ, ಸಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಪಿಐ, ಎಚ್-ಡಿ

94808-02041

 

2233533

ಶ್ರೀ.ಅನಿಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಿಐ, ಸಿಸಿಬಿ, ಎಚ್-ಡಿ 9480802029    

ಶ್ರೀ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಪಿಐ, ಸಿಸಿಬಿ, ಎಚ್-ಡಿ

99864-44128

 

2233485

ಶ್ರೀ. ಪಿಐ ಸಿಸಿಬಿ ಎಚ್-ಡಿ

8951685100

 

  2233485

ಶ್ರೀ. ಶ್ಯಾಮರಾಜ ಸಜ್ಜನ, ಪಿಐ, ಸಿಸಿಐಬಿ,  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

89046-23003

 

22335485

ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ಭೋಜಪ್ಪಾಗೋಲ್, ಆರ್‌ಪಿಐ, ಎಂಟಿಒ ಸಿಎಆರ್, ಎಚ್-ಡಿ

94808-02045

#44579

2233524

ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮರೋಲ್, ಆರ್‌ಪಿಐ ಸಿಎಆರ್, ಎಚ್-ಡಿ

99006-19201

#44578

2233523

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್.ಭರತ್ಪಿಐ, ಸಿಸಿಐಬಿ ಎಚ್-ಡಿ

99457-56307

 

2233524

ಶ್ರೀ. ಪಿ ಎ ಅನ್ಸಾರಿ, ಎಡಿಪಿ, ಸಿಒಪಿ ಎಚ್-ಡಿ

 99006-80768

 

2233545

ಶ್ರೀ. ಜಗದೇಶ ಹಂಚಿನಾಳ, ಪಿಐ,  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಭದ್ರತೆ,

-

-

2233475

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಣೇಶ್ ಆರ್ ಯವಗಲ್, ಪಿಐ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

94808-00928

#42300

2233521

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ವಿ.ಕವಡಿಕೇರಿ, ಎಎಒ, ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

94808-02046

#44580

2233528

ಪಿಎ ಟು ಸಿಒಪಿ, ಎಚ್-ಡಿ.

0836-2233531

 

 

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ, ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಎಚ್-ಡಿ

0836-2233551

 

 

ಟಿಎಂಸಿ ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಎಚ್-ಡಿ

0836-2233478

 

 

ವಿದೇಶಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಎಚ್-ಡಿ

0836-2233471

 

 

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗ ಸಿಒಪಿ ಕಚೇರಿ ಎಚ್-ಡಿ

0836-2233460

 

<